BONUS CLUB

(* Ισχύει μόνο για αγορές στα φυσικά μας καταστήματα)

Στο Goofy Star Bonus Club έχετε τα εξής προνόμια:
Ανταμοιβή Πόντων.

Στις καθημερινές σας συναλλαγες ανταμοίβεστε με πόντους.
Με την συμπλήρωση 100 Bonus πόντων έχετε έκπτωση 5€ .
Η αξία της επιστροφής αντιστοιχεί στο 5% των αγορών σας,
Bonus πόντους ανταμοίβουν όλα τα προϊόντα.

Για να επωφελειθείτε απο την Ανταμοιβή Πόντων και απο τις Ημέρες Super Προσφορών θα πρέπει να είστε μέλος του Goofy Star Bonus Club. Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ απλή. Ελάτε σε ενα κατάστημα ΓΚΟΥΦΗ ΣΤΑΡ και ζητήστε στα ταμεία των καταστημάτων μας να κάνετε την εγγραφή σας.

Λέγοντας στα ταμεία των καταστημάτων μας τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε δηλώσει  καταχωρούνται οι πόντοι σας.
Μην αργείτε. Ελάτε σε ενα κατάστημα ΓΚΟΥΦΗ ΣΤΑΡ και εγραφειτε στο Goofy Star Bonus Club.

 

Όροι Χρήσης

 

 

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του διαφημιστικού, ενημερωτικού, εκπτωτικού προγράμματος προώθησης πωλήσεων με τίτλο«GOOFY STAR CLUB», της εδρεύουσας στη Δάφνη Αττικής, επί της οδού Ηλιουπόλεως αριθ. 107 (Τ.Κ. 17236) ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία

 

«Κ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον Δ.Τ. «ΓΚΟΥΦΗ ΣΤΑΡ», νομίμως εκπροσωπουμένης, με Α.Φ.Μ. 081972543 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 068216703000 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0284516, email: info@goofystar.gr). Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα εξασφαλίζει στα μέλη προνομιακούς όρους

 

αγοράς των συναφών προϊόντων εμπορίας της «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» , ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές, αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, καθώς και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω. Η υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα GOOFY STAR CLUB

 

σημαίνει ότι ο αιτών/ η αιτούσα έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων και αποδέχεται ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του/της ως μέλος του εν λόγω προγράμματος.

 

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών έχει δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος στα καταστήματα ΓΚΟΥΦΗ ΣΤΑΡ της «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Ο αιτών/ η αιτούσα καθίσταται μέλος και δικαιούται των παρακάτω προνομίων.

 

2. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ GOOFY STAR CLUB. Τα μέλη του GOOFY STAR CLUB αποκτούν διάφορα προνόμια (εκπτώσεις, συγκέντρωση εξαργυρώσιμων πόντων, ειδικές προσφορές κλπ.), τα οποία η «Κ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε

 

και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέα ή καταργώντας τα υφιστάμενα. Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν για κάθε

 

περίοδο μέσω διαφημιστικών φυλλαδίων ή SMS ή και μέσω της ιστοσελίδας www.goofystar.gr.

 

3. Α) Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή ενεργοποίησης της αίτησης σας και δεν συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν την ημερομηνία ενεργοποίησης της.

 

Β) Η ιδιότητα του μέλους είναι αυστηρά προσωπική και τα τυχόν κεκτημένα προνόμια δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.

 

Γ) Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση, είτε με αποστολή e-mail διεύθυνση info@goofystar.gr είτε εγγράφως στα καταστήματα ΓΚΟΥΦΗ ΣΤΑΡ της «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ

 

Ο.Ε.».

 

4. Η «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά την απόλυτη κρίση της, διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μέλους του GOOFY STAR CLUB και διαγραφής ή ακύρωσης των τυχόν προνομίων του, εφόσον αυτό το μέλος δεν τηρεί τους όρους χρήσης.

 

5. Η «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δικαιούται να τερματίσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα και να διαλύσει το GOOFY STAR CLUB, υπό την προϋπόθεση της ειδοποίησης των μελών έναν ημερολογιακό μήνα νωρίτερα και αφού λάβει υπόψη τα κεκτημένα προνόμια των μελών από την συμμετοχή τους

 

στο GOOFY STAR CLUB, εκτός εάν ο τερματισμός του προγράμματος οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη, οπότε και υλοποιείται χωρίς τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

 

6. Η «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δηλώνει ρητά ότι ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει σχετικά με τυχόν υπαγωγή σε φορολογία των προνομίων ή δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που τυχόν θα προκύψουν σε σχέση με τα προνόμια ή τα δώρα που θα λάβουν τα μέλη του GOOFY STAR

 

CLUB.

 

7. Η «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δηλώνει ρητά ότι αποποιείται κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέλους για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, από το πρόγραμμα, τις μεταβολές του ή/και τον τυχόν τερματισμό του, καθώς και από την εν γένει λειτουργία του GOOFY STAR

 

CLUB ή/και από την τυχόν διάλυση αυτού.

 

8. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο GOOFY STAR CLUB τα μέλη παρέχουν την συγκατάθεσή τους για την προβολή μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του διαδικτύου (Internet) διαφόρων εκδηλώσεων του GOOFY STAR CLUB, στις οποίες, ως μέλη, τυχόν επιλέξουν να συμμετάσχουν,.

 

Ειδικότερα η «Κ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο ή/και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης προς τα μέλη που τυχόν συμμετείχαν,

 

φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τις δραστηριότητες του GOOFY STAR CLUB.

 

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών του GOOFY STAR CLUB που συγκεντρώνει και διατηρεί για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος(όνομα, επώνυμο, Email, τηλέφωνο μελών) και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία

 

δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο), παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες Αρχές. Η «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία των μελών για την αποστολή σε αυτούς

 

ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού, μόνον υπό την αίρεση της προηγούμενης παροχής της ρητής τους συγκατάθεσης, είτε κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα -ως κατωτέρω εκτίθεται- είτε οποτεδήποτε, σε μεταγενέστερο χρόνο. Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος μπορεί να απευθύνεται στα καταστήματα ΓΚΟΥΦΗ

 

ΣΤΑΡ και την «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στις ανωτέρω διευθύνσεις επικοινωνίας, εγγράφως ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ηλεκτρονική διεύθυνση που του ανήκει, προκειμένου να ασκεί τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο τηρούμενο αρχείο προσωπικών του

 

δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων που το αφορούν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του προγράμματος διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών,

 

μετά την παρέλευση του οποίου διαγράφονται ,εκτός εάν στο μεταξύ το μέλος ανανεώσει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα, οπότε και η διατήρηση των δεδομένων του παρατείνεται με τους ίδιους, κατά τα άνω, όρους.

 

10. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

 

11. Η συμμετοχή στο GOOFY STAR CLUB προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.

 

12. Η «Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση δικαστηρίου, διοικητικής ή δημόσιας Αρχής.

 

Η ανωτέρω αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του προγράμματος GOOFY STAR CLUB ισχύει από 28/11/2019 και καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση όρων του προγράμματος.